Kémiatörténet
 • Kémiatörténeti naptár

 • A fizika kultúrtörténetébôl
  Válogatás Simonyi Károly cikkeibôl


  Klasszikus cikkek


  "Az alkímia soha nem volt más, mint kémia" – avagy "ne gondoljuk az alkímiát tudományos vagy kísérleti törekvésnek"

  Gáz alakú anyagokról, elemekrôl, molekulákról és a kémiai kombinációk arányairól A lángról, a levegôrôl és a növényekrôl ("Valamint a robbanásokról")

  "Hogyan épül fel most a tudomány egy függôhídhoz hasonlóan..." – A periódusos rendszer  "Mi a hô?"


  Az elektromosságról, az elektrokémiai bomlásról és az oldatok elméletérôl


  A katalízisrôl


  A tömeghatás törvényérõl


  A szén körútjáról, a levegô szénsaváról és a környezeti ártalmakról


  "Organisk kemi"


  Buzágh Aladár: A kémiai megismerés (1947)

  A tudományos chemia Magyarországon (Bugarszky István írása)

  Keresιs a chemonet.hu domain alatt: