A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen készült élelmiszer-technológiai doktori értekezések összefoglalói 1994-től

Atra Ramadan: Membránszeparációs műveletek tej- és szeszipari alkalmazásai

Ács Péterné, Bozóky Erika: Eljárás fehérjeszegény gluténmentes lisztporok előállítására

Bontovics Péter: Zöldségfélék előfőzés hatására bekövetkező állományváltozásának mikroszerkezeti megközelítése és kinetikai leírása

Bódy Péterné: Az ásványi alapú derítőszerek hatása a bor fém- és fehérjetartalmára

Bukosza Gábor: A válságkezelés és reorganizáció lehetősége a húsiparban

Domján Erika: A hipertext gondolat felhasználása az üzemtan oktatásában

Erdélyi Mihály: A céklafeldolgozás egyes technológiai lépéseinek kritikai vizsgálata a betaminkihozatal tükrében: Gőzhámozás, enzimes elfolyósítás

Eszes Ferenc: A hústermékek pasztörözésének értékelése számítógépes modellezéssel

Gao, Yanxiang: Extraction of oleoresing from fennel seeds and dried onion with supercritical CO2

Gönczy Árpád: A hatósági élelmiszer-ellenőrzés alapjai

Horacsek Márta: A gliadin kimutathatósága élelmiszerekben

Incze Zoltán: A színhústartalomnak és különböző adalékanyagoknak (nitrit, antioxidáns, természetes színezékek) a hatása húskészítmények színére és színstabilitására

Kecskés Attila: A húsipar versenyképessége az Európai Unió piacán

Kerti Katalin: Kakaóvaj és kakaóvaj-alternatívák termoanalitikai vizsgálata

Kiskó Gabriella: Fűszerek penész-szennyezettségének vizsgálata gyors módszerekkel

Kóczánné Manninger Kata: Kerámia membránok alkalmazhatósága borok szűrésére

Lőrincz György: Újtípusú vörösborok készítése szénsavatmoszférában

Mednyánszky Zsuzsa: A sugárkezelés hatása a bors aromaösszetételére

Mohácsiné Farkas Csilla: Baktériumok hőpusztulásának tanulmányozása DSC-mikrokalorimetriával

Péter Gábor: Fagyasztva szárítási paraméterek hatása néhány mikroorganizmus túlélésére

Schöberl Erika: Húskészítmények dúsítása növényi rostokkal

Stummer Ildikó: A magyar húsipar helyzete és versenyképessége

Szabó Erzsébet: A grafikai jelek alkalmazása és jelentősége a csomagolt élelmiszerek jelölésében

Szabó Tiborc: A magyarországi borpiac építésének néhány stratégiai kérdése

Tóbiás Zsófia: A húsipari nyersanyag-technológia minőségbiztosítási rendszere

Varró Györgyné: Fehérje alapú adalékanyagok összetétele és technofunkcionális tulajdonságai 
 
Kémiai tárgyú Ph.D.-tézisek
Élelmiszer-technológiai Ph.D.-tézisek a Budapesti Műszaki Egyetemen
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu