Ph.D.-tézisek a Kertészeti Egyetemen
Doktori összefoglalók

 

Kerti Katalin

Kakaóvaj és kakaóvaj-alternatívák termoanalitikai vizsgálata
Szent István Egyetem, 2000.

 

A csokoládés termékek 26-36 %-át zsírfázis alkotja. Ez a zsírfázis felelős a termékek olvadási tulajdonságaiért, az ízérzetért és a termék textúrájáért. A zsírfázis többnyire kakaóvajból áll. A kakaóvaj azonban egyike a legdrágább nyersanyagoknak. A kakaóvaj más növényi zsírokkal történő kiváltásával a századforduló óta foglalkoznak.

Az EU előírások alapján csokoládéban a kakaóvaj helyettesítésére legfeljebb 5 %­ig szabad speciális növényi zsiradékot (CBA) felhasználni, hogy a termék továbbra is csokoládé nevet kaphasson. A Magyar Élelmiszerkönyv jelenleg 3 tömeg%-nyi CBA-zsír bevitelét engedélyezi (különleges minőségű csokoládé esetén nincs megengedve).

A kakaóvaj teljes vagy részleges kiváltására különféle növényi eredetű zsírokat használnak. E zsírokat három csoportba sorolják: kakaóvaj egyenértékű zsírok (CBE's), kakaóvaj helyettesítő zsírok (CBR's), kakaóvajpótló zsírok (CBS's). Ezek a zsírok kakaóvajjal különböző mértékben keverhetők.

Dolgozatomban összefoglaltam a kakaóvajon kívül a kakaóvaj-alternatív (CBA) zsírok csoportjainak egy-egy képviselőjének (Akopol, Akomax és Nobletan zsírok), és ezek technológiai keverékeinek termoanalitikai jellemzőit.

A termoanalitikai viselkedés leírásához a gyakorlatban használt hűlési görbe felvételén kívül izoterm DSC-mérést (differential scanning calorimetry) alkalmaztam. A hűlési görbék felvételét megelőzően szakaszos, ill. folyamatos temperálást végeztem. Az izoterm DSC-méréseket 17-23 °C-os hőmérséklettartományban végeztem el.

Eredményeim értékeléséhez a DSC-görbék estében a hagyományosnak mondható paramétereken (kristályosodás kezdetének ideje, kristályosodás vége, maximális hőáram, entalpiaváltozás) kívűl, alkalmaztam az Avrami-transzformációt és a NIR spektroszkópia területéről ismert polár minősítő rendszert (Polar Qualification System, PQS).

Vizsgálatsorozataim eredményeképp megállapítottam, hogy vizsgált tiszta minták megkülönböztethetők mind a folyamatos temperálás után felvett hűlési görbék lefutásának jellege alapján, mind az izoterm DSC-mérés során felvett hőáram-görbék alapján.

A DSC-módszer nem alkalmas 5%-ig jelenlévő idegen zsír kimutatására, míg a folyamatos temperálást követően felvett hűlési görbe kimutatja 5% CBS-zsír jelenlétét.

A kristályosodási sebesség jellemzésére új változót vezettem be (t*), az Avrami egyenes és a lgt tengely metszéspontja alapján. Ez a metszéspont megadja azt az időt, amely alatt a vizsgált minta -ad része (kb. 63%) kikristályosodik. Ez az új változó alkalmasabbnak bizonyult a vizsgált minták elkülönítésére, mint az eredeti Avrami-változók.

A PQS módszer alkalmasabb a zsírok megkülönböztetésére, mint az Avrami-transzformáció, azonban a kristályosodási viselkedés leírására nem alkalmazható.
 
 
 
Vissza a lap tetejére