Polanyiana
TARTALOMJEGYZÉK
6. évfolyam, 1. szám
ELÔSZÓ
Phil Mullins: A JELENTÉS SPEKTRUMA
A TUDOMÁNY ÉS A VALLÁS, AHOGY POLÁNYI LÁTJA
Ronald L. Hall: POLÁNYI MIHÁLY A MÛVÉSZETRÔL ÉS A VALLÁSRÓL:
NÉHÁNY KRITIKAI REFLEXIÓ A MEANING CÍMÛ MÛRÔL
Bruce Haddox: KÉRDÉSEK POLÁNYI MEANING CÍMÛ MÛVÉHEZ:
VÁLASZ RONALD HALLNAK
Richard Gelwick: TUDOMÁNY ÉS VALÓSÁG, VALLÁS ÉS ISTEN:
VÁLASZ HARRY PROSCHNAK
Harry Prosch: POLÁNYI NÉZETE A VALLÁSRÓL A PERSONAL KNOWLEDGE-BAN:
VÁLASZ RICHARD GELWICKNEK
John V. Apczynski: AZ IGAZSÁG A VALLÁSBAN:
WOLFHART PANNENBERG TEOLÓGIAI PROGRAMJÁNAK
POLÁNYIÁNUS ÉRTÉKELÉSE
Durwood Foster: PANNENBERG POLÁNYIANIZMUSA:
VÁLASZ JOHN APCZYNSKINAK
William T. Scott: A VALLÁSI REALITÁS KÉRDÉSE:
KOMMENTÁR A POLÁNYI TANULMÁNYOKHOZ

INFORMATION/KÖZLEMÉNYEK


Vissza az Archívumba