ELÔSZÓ

A POLANYIANA 1997/1. száma a Zygon címû amerikai folyóirat 1982. márciusi számának részbeni utánközlése. (Zygon -- Journal of Religion and Science. Vol. 17, No. 1, March 1982.) A Zygon e számának alcíme: Tudomány és vallás Polányi Mihály gondolkodásában.

Az itt megjelent tanulmányokat szerzôik az Amerikai Vallási Akadémia 1980. november 9-én a dallasi Texasban megrendezett konferenciáján adták elô. A konferenciát Konzultáció Polányi Mihály gondolatairól címmel rendezték. A konferencia szervezôje Phil Mullins volt.

A tanulmányok közlését -- 15 évvel az eredeti megjelenést követôen -- elsôsorban tudománytörténeti szempontok indokolják: úgy véltük, a kutatók és érdeklôdôk ismerjék meg Polányi vallásfilozófiai nézeteit és a körülöttük kibontakozott vitákat.

A Zygonban megjelent tanulmányok utánközlésének gondolata néhai titkárunktól, Ujlaki Gabriellától és Nagy Endrétôl, a Szerkesztôbizottság tagjától származik. Utóbbi a POLANYIANA jelen számával kapcsolatos munkálatok egy részét is végezte.

E szám megjelenését támogató segítségért köszönettel tartozunk Robin Hodgkin angol Polányi-kutatónak és Richard Gelwicknek, az amerikai Polányi Mihály Társaság vezetôjének.

A szerkesztôbizottság


Polanyiana 6. évfolyam, 1. szám, 1997, 5. o.

http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/

http://www.ch.bme.hu/chemonet/polanyi/


Vissza a tartalomjegyzékhez