A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

 a 2005. évi májusi közgyûléshez kapcsolódóan

május 4-én, szerdán 10.00 órai kezdettel

tudományos ülést tart
 


 
 

Az ülés helye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NAGYTEREM
(Bp. V., Roosevelt tér 9., II. em.)P r o g r a m:
május 4. (szerda) 10.00 óra

HAT ÉV A KÉMIÁBAN: NAGYVILÁG, MAGYARORSZÁG, MTA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Cikluszáró osztályelnöki beszámoló
Görög Sándor, az MTA rendes tagja, osztályelnök

10.50-11.00 Szünet

május 4. (szerda) 11.00 óra

ANALITIKAI KÉMIA: KUTATÁS-FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK

Levezetõ elnök: Orbán Miklós, az MTA rendes tagja, osztályelnök-helyettes

Dopping a sportban, az analitikai kémia szemszögébõl
Noszál Béla, a kémiai tudomány doktora, Szókán Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa

Biokémiai tömegspektrometria és alkalmazása az orvosi diagnosztikában
Vékey Károly, az MTA Doktora

Új vizsgálati irányzatok a farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus kutatásban
Klebovich Imre, az MTA Doktora

Az élelmiszerbiztonság és -minõség kihívásai az élelmiszeranalitikában
Váradi Mária, a kémiai tudomány kandidátusa

Kemometriai módszerek alkalmazása kémiai folyamatok vizsgálatára és a szabályozás minõségének javítására
Pap Tamás, a kémiai tudomány kandidátusa, Inczédy János, az MTA rendes tagja
 

13.00-14.00 Ebédszünet
 

május 4. (szerda) 14.00 óra

Levezetõ elnök: Tóth Klára, az MTA rendes tagja, az Analitikai Kémiai Bizottság elnöke

Az analitikai kémia környezettudományi kihívásai
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Molekuláris lenyomatú polimerek: kombinatorikus elõállítás, nemlineáris kromatográfia és pszeudo-immunassay
Horvai György, a kémiai tudomány doktora

Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában
Gyurcsányi E. Róbert PhD

Biomolekulák kimutatása chip-technológiával
Puskás László PhD

Kapcsolt termoanalitikai módszerek vékony filmek technológiájának fejlesztésében
Madarász János PhD

Zárszó:
Görög Sándor, az MTA rendes tagja, osztályelnök


Kémiai Osztály