TARTALOMJEGYZÉK

Contents

Elõszó
Curricula vitae

I. IN MEMORIAM EUGENE P. WIGNER

Wigner Jenõ és R. A. Hodgkin
Polanyi Mihály élete

Honorary degrees, special lectures and fellowships
A Bibliography of Michael Polanyi’s work

Füstöss László
Wigner Jenõ

Hargittai István
Wigner Jenõtõl tanultam szimmetriát

Füstöss László
Recenzió —Marx György: Wigner Jenõ, Akadémiai Kiadó, 2001

Füstöss László
Recenzió —Wigner Jenõ Polányi Mihályról, ahogy Andrew Szantonnak elmondta, Plenum Press, 1992.

II.
Orthmayr Imre
Polányi Mihály és a társadalmi evolúció elmélete

Frank Tibor
Polányi Mihály Berlinben

Brian G. Gowenlock és Frank Tibor
Michael Polanyi’s Manchester Years

Békés Vera
Az újdonság jelei —A tudományos döntések természete

Thomas F. Torrance
Polányi Mihály és a keresztény hit —személyes beszámoló

Kmeczkó Szilárd
Recenzió —Molnár Attila Károly: Polányi Mihály, Új Mandátum Könyvkiadó, 2002.

Bodnár Viktor
Recenzió —Forrai Gábor és Margitay Tihamér (szerk.) Tudomány és történet, Typotex, 2002.

Ádám György
Recenzió —Hargittai István: The Road to Stockholm, Oxford U. P., 2002.

MELLÉKLET
Hírek, közlemények
Szerzõinknek
Részletek a Polanyiana testvérlapjaiból