A KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

2009. évi májusi közgyűléshez kapcsolódó tudományos ülése

május 8. (péntek), 10.00

A XXI. SZÁZAD ANALITIKAI KIHÍVÁSAILevezető elnök: Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagja,a Kémiai Tudományok Osztálya osztályelnöke

Bevezetőt mond: Horvai György, az MTA levelező tagja

Ari Ivaska professzort, az Osztály különmeghívott vendégét bemutatja: Tóth Klára, az MTA rendes tagja

1. Industrial Process Analysis
Ivaska, Ari
Bobacka, Johan (Finnország)

2. Integrált nanoérzékelés az analitika szolgálatában
Bársony István,
az MTA doktora, Battistig Gábor PhD, Deák András PhD

3. Az élelmiszer-biztonság analitikai kérdései, különös tekintettel a klímaváltozásra
Farkas József,
az MTA rendes tagja, Salgó András, az MTA doktora

S z ü n e t

4. Highlights and Hypes in Modern Analytical Chemistry
Pretsch Ernő,
az MTA külső tagja

5. Tömegspektrometria a proteomikában
Medzihradszky F. Katalin PhD

6. Az analitikus képzés lehetőségei és korlátai a többlépcsős felsőoktatásban
Pokol György,
a kémiai tudomány doktora

Záró gondolatok: Görög Sándor, az MTA rendes tagja
 

Az ülés helye: Magyar Tudományos Akadémia Nagyterem
(Budapest, V., Roosevelt tér 9., II. em.)