Polanyiana 
CONTENTS

Volume 9, Number 12
TARTALOMJEGYZÉK
9. évfolyam, 12. szám
ELÔSZÓ
Pléh Csaba: POLÁNYI MIHÁLY ÉS A MAI KOGNITÍV SZEMLÉLET
 Szívós Mihály: A HALLGATÓLAGOS TUDÁS NÉHÁNY SZEMIOTIKAI ASPEKTUSA
 Kmeczkó Szilárd: A VÉGÉN MINDEN A HELYÉRE KERÜL?
 Erdei L. Tamás: KÉRDEZÕ TUDOMÁNY
Lehmann Miklós: A SZEMÉLYES TUDÁS ÁTADÁSA
 Tanács János: "HALLGATNI: ARANY"
 Faragó Péter: TUDOMÁNYTERVEZÉS ÉS TUDOMÁNYOS AUTONÓMIA
 Békés Vera: "COGITO ERGO CREDO" 
Melléklet


Vissza az archívumba