A KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
2007. évi májusi közgyűléshez kapcsolódó tudományos ülése

május 9. (szerda), 10.00

MOLEKULASPEKTROSZKÓPIA A SZERKEZETKUTATÁSBAN
Levezető elnök: Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagja,
a Kémiai Tudományok Osztálya osztályelnöke

1. A molekulaspektroszkópia hazai kezdetei
Sohár Pál, az MTA  levelező tagja

2. Optikai szenzorok fejlesztésének új irányai
Tóth Klára, az MTA rendes tagja, Kádár Mihály PhD, Kovács Barna PhD

3. Elavult módszernek tekinthető-e az ultraibolya spektroszkópia a szerves vegyületek szerkezet-felderítésében?
Görög Sándor, az MTA rendes tagja

4. Nukleotid-indukált konformációváltozások vizsgálata aktomiozin komplexben EPR-spektroszkópiával
Belágyi József, a biológiai tudomány doktora

5. Agyagásvány-nanokomplexek, oxid típusú bevonatok szerkezetvizsgálata molekula-spektroszkópiai, elsősorban Raman mikro-spektroszkópiai módszerekkel
Kristóf János, a kémiai tudomány doktora, Horváth Erzsébet PhD, Ray L. Frost

6. A fotodinamikus terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai
Kubinyi Miklós, az MTA doktora, Vidóczy Tamás, az MTA doktora

7. Vágyak és lehetőségek a határfelületek analitikájában
Schay Zoltán, a kémiai tudomány doktora

8. Nagyérzékenységű tömegspektrometria alkalmazása környezeti és nukleáris anyagok izotóp-összetételének és nyomszennyezőinek meghatározására
Wojnárovits László, a kémiai tudomány doktora, Bíró Tamás, a kémiai tudomány kandidátusa, Stefánka Zsolt PhD, Varga Zsolt PhD