Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 3. szám, 1999. március

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Folyóiratunk kiadását támogatja:
Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság
Richter Gedeon Rt.
Köszönetet mondunk az 1998-évi támogatásért Bodor Miklós, Hegedûs Lajos, 
Keller András, Kováts Ervin és Rabó Gyula szerkesztõbizottsági tagoknak 
 

TARTALOM CONTENTS
Pungor Ernõ: Tájékoztató olvasóinknak

Rohrsetzer Sándor, Erdélyi József, Baksay Miklósné és László Krisztina: Víztartartalmú papíripari cellulózrostok kolloidkémiai szerkezetének megállapítása molekuláris kolloid és durva részecskék adszorpciójával, illetve adhéziójával, I. 

Gilányi Tibor és Varga Imre: Polimer-tenzid komplexek vizsgálata új potenciometrikus módszerrel 

Kémiai Közlemények
Székfoglaló elõadások

Vértes Attila: Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája

Orbán Miklós: Kémiai periodicitás idõben és térben

E. Pungor: Information for readers 

S. Rohrsetzer, S. Annus, J. Erdélyi, M. Baksay and K. László: Determination of the colloidal structure of pulp fibres by adsorption and adhesion of molecular, colloidal and course size particles 
 

T. Gilányi and I. Varga: Study of polimer surfactant complexes by a new potentiometric method 

Chemical Communications
Inauguration lectures

A. Vértes: Mössbauer studies of fullerene compounds 

M. Orbán: Chemical periodicity in time and in space


Vissza Back