A Magyar Tudományos Akadémia Székfoglaló Elõadásai
rövid összefoglalás formájában
 

Orbán Miklós , a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja:

Kémiai periodicitás idõben és térben
 

Az elõadás teljes magyar nyelvû szövege:
Magyar Kémiai Folyóirat-Kémiai Közlemények 105. évf., 1999. 3. szám 109-121 oldal


Az egyensúlytól távoli állapotban levõ nemlineáris kémiai rendszerekben pozitív és negatív visszacsatolások következményeként különös viselkedési formák, u.n. egzotikus kémiai jelenségek léphetnek fel. Ezek közül a legérdekesebb a kémiai periodikus struktúrák kialakulása. A kémiai eredetû periodicitásnak két alapvetõ megjelenési formája van: (a) idõben periodikus viselkedés, amely az oszcilláló kémiai reakciókban valósul meg; (b) térben periodikus struktúra, amely a kémiai mintázatképzõdést eredményezi.

Az elõadás az oszcilláló kémiai reakciók kialakulását és elõállítását tárgyalja részletesen.

Kutatócsoportunk az eddig ismert oldatfázisú kémiai oszcillátorok kb. háromnegyed részét, 7 oszcillátor család kb. 100 variánsát állította elõ. Ezeket az oszcilláló reakciókat számos laboratóriumban modellreakcióként használják dinamikai viselkedés tanulmányozására, térben periodikus szerkezetek elõállítására, kémiai káosz létrehozására, demonstrációs kísérletként, analitikai célra, stb.

A kémiai oszcilláció és rokon jelenségei mindegyikéhez formális analógia társítható a biológia, geológia, technológia, sõt társadalom és gazdaság területén is. A kémiai perio-dicitás molekuláris szintû tanulmányozása és ismerete segít-ségül szolgálhat a többi tudományágban jelentkezõ sokkal bonyolultabb, de lényegében hasonló jelenségek megérté-sében.Vissza a tartalomjegyzékhez