Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 8. szám, 2000. augusztus

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Kökösi József, Kiss Árpád, Forgó Péter, Böcskei Zsolt, Fehér Miklós és Hermecz István: Pirido[1,2-a]pirimidinek indolkondenzált származékai 

Papp Szilvia és Dékány Imre: Palládium-nanorészecskék stabilizálása inverz mikroemulziókban 

Kémiai Közlemények

Székfoglaló elõadások:

Lipták András: Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások

Náray-Szabó Gábor: Elektrosztatikus katalízis

Hírek 
 

J. Kökösi, Á. Kiss, P. Forgó, Zs. Böcskei, M. Fehér and I. Hermecz: Synthesis of indol condensed derivatives of pyrido[1,2-a]-pyrimidines 

Sz. Papp and I. Dékány: Stabilization of Pd nanoparticles in inverse microemulsions 

Chemical Communications

Inauguration lectures

A. Lipták: Protein-carbohidrate interactions 

G. Náray-Szabó: Electrostatic catalysis 

News

 


Vissza Back