Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások

Lipták András
 

Az elõadás teljes magyar nyelvû szövege:
Magyar Kémiai Folyóirat Kémiai Közlemények, 106. évf., 2000. 8. szám 319-330 oldal


Számos közlemény foglalkozik a sejtek közötti szénhidrát-függõ kölcsönhatásokról. A sejtek felszínén található szénhidrátkötõ fehérjék (lektinek), glikotranszferázok, glikozidázok, antitestek és toxinok kölcsönhatásba lépnek szénhidrát típusú ligandokkal. A ligandok általában komplex oligoszacharidok. Jelen elõadás különbözõ oligoszacharidok kémiai szintézisével foglalkozik, melyek enzimek szubsztrátjaiként vagy a fitoalexinek termelésében játszanak fontos szerepet. Elõállítottunk olyan új szelektin ligandokat is, melyek stabil negatív töltésû szialil Lewis x analógok.

Tanulmányoztuk a Shigella sonnei lipopolyszacharid O-specifikus poliszacharidját (OPS), és szintetizáltuk a diszacharid típusú ismétlõdõ egységet.

A különbözõ mycobaktériumok sejteflszíni antigénjei rendkívül komplex oligoszacharidok. Ezek az oligoszacharidok ritkán elõforduló cukrokat, szokatlan kötés- típusokat és különbözõ nem-szénhidrát építõelemeket is tartalmaznak. Az M. leprae, M. avium 8, 12, 14, 17-es szerovariánsok oligoszacharid antigénjeinek elõállítására új szintézisutakat dolgoztunk ki. Az M. avium 19-es szerovariáns esetében egy igen összetett szerkezetet szintézissel erõsítettünk meg. E szintézis különlegessége cukrok tercier hidroxi csoportjának glikozilezése.

Az elõadás széles áttekintést nyújt a szénhidrátkémia területén folyó szintézisek szerepérõl, biológiai anyagok elérhetõségérõl.Székfoglaló elõadások
Magyar Kémiai Folyóirat Kémiai Közlemények