Rövidítések listája

Ezen az oldalon a hálózattal kapcsolatos irodalomban gyakrabban elôforduló rövidítések listája található. Amennyiben a rövidítésnek létezik magyar megfelelôje, úgy azt is jelöljük.


ANSI

American National Standards Institute
(Amerikai Szabványügyi Hivatal)

ARPA

Advanced Reasearch Projects Agency
(továbbfejlesztett kutatási projektek hivatala, részletesen itt)
American Standard Code for Information Interchange
(Amerikai Szabványos Információcsere Kódrendszer)
Bulletin Board System
(hírdetôtábla-rendszer)
Bits Per Second
(bit per secundum)

CCITT

Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique
(Nemzetközi Telefon- és Telegráf Egyeztetô Tanács)

CERN

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
(Európai Nukleáris Fizikai Kutatóközpont)

DNS

Domain Name System
(tartománynév-rendszer)
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
(Binárisan Kódolt Kiterjesztett Információcsere Kódrendszer)

FAQ

Frequently Asked Questions
(Gyakran Ismételt Kérdések)

FDDI

Fiber Distributed Data Interface
(optikai szálas elosztott adatinterfész)

FTP

File Transfer Protocol
(állományátviteli protokoll)
Graphics Interchange Format
(grafikus infromációcsere formátum)

GUI

graphical user interface
(grafikus felhasználói felület)
HyperText Markup Language
(hipertext jelölô nyelv)
HyperText Transfer Protocol
(hipertext átviteli protokoll)

IP

Internet Protocol
(Internet Protokoll)
Internet Relay Chat
Integrated Services Digital Network
(Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat)
International Organization of Standardization
(Nemzetköi Szabványügyi Hivatal)
Joint Photographic Experts Group local area network
(lokális hálózat)
light emitting diode
(fénykibocsátó dióda)

MAN

metropolitan area network
(városi hálózat)
Multi-Purpose Internet Mail Extensions
(többhasznosítású Internet levelezési eljárás)
Microcom Network Protocol
(Microcom Hálózati Protokoll)

NIIF

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztés

OSI

Open Systems Interconnection Reference Model
(nyílt rendszerek összekapcsolási modellje)
Post Office Protocol
(postaprotokoll)

PPP

Point to Point Protocol
(kétpontú protokoll)

RFC

Request For Comments
(vitára bocsájtott anyag)

SLIP

Serial Line Interface Protocol
(soros vonali interfész protokoll)
Simple Mail Transfer Protocol
(egyszerû postázó protokoll)
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(átvitelvezérlési protokoll/Internet protokoll)
Uniform Resource Locator
(általános erôforrás-hely meghatározó)
World Wide Web
(világméretû háló)
wide area network
(távolsági hálózat)


Vissza a Mutatóhoz