THE PERIODICAL OF THE MICHAEL POLANYI LIBERAL PHILOSOPHICAL ASSOCIATION

A POLÁNYI MIHÁLY SZABADELVÛ FILOZÓFIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

Published twice a year


Archive Recent issue
Editors-in-chief:
Márta Fehér
Éva Gábor
Editorial Board:
Vera Békés
Tibor Frank
Katalin G. Havas
Endre Nagy
Gábor Palló 
András Szôllôsy-Sebestyén
Ibolya Vári-Szilágyi
Editorial Advisors:
Richard T. Allen (GB), Richard Gelwick (USA),
Walter Gulick (USA), Phil Mullins (USA)
Copy Editor:
Zsuzsa N. Tóth
Editorial office:
Michael Polanyi Liberal Philosophical Association
1111 Budapest, Stockek u. 2.
Phone: (36 1) 463 1181
Fax: (36 1) 463 1042
E-mail: polanyi@phil.philos.bme.hu
A szerkesztôség és a kiadó címe:
Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság
1111 Budapest,  Stockek u. 2.
Tel.: 463 1181 Fax: 463 1042E-mail: polanyi@phil.philos.bme.hu

Az egyes példányok megvásárolhatók a fenti címen
és az alábbi könyvesboltokban:
Budapesten:
Írók Boltja, Andrássy út 45.
Litea Könyvesbolt és Kávézó, Hess András tér 4.
Pont Alternatív Könyvesbolt, Mérleg u. 6.
Bestseller Kft., Nádor u. 9.
Osiris Könyvesbolt, Veres Pálné utca 4 - 6.
Mûegyetem Könyvesbolt, Goldmann Gy. tér 3.
Debrecenben:
Fókusz Könyváruház és Galéria, Hunyadi u. 810.
Kállai Könyvkiadó és Könyvkereskedés, Kálvin tér 11.
Sziget Könyvesbolt, Pf. 76

Régebbi számaink korlátozott mennyiségben
kaphatók a kiadóhivatalban.