Egyetemi és fõiskolai kémia tanszékek (1920-1944)
 

I. Szakegyetemek, fõiskolák


Budapest József Mûegyetem. (1934-) József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  1. Általános kémia (1847).
2. Kémiai technológia (1870).
3. Elektrokémia (1905).
4. Mezõgazdasági kémiai technológia (1908).
5. Szerves kémia (1913).
6. Kémiai fizika (1921) - Fizikai kémia (1951).
7. Szervetlen kémia (1921).
8. Élelmiszerkémia technológia (1921).
9. Textilkémia (1938) - Szerves kémiai technológia (1947).
  Állatorvosi Fõiskola
  1. Vegytan (1879)
  Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar
  1. Agrokémia (1920)
Sopron Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola. (Selmec, 1763). (Sopron, 1920).
  1. Általános és elemzõ (1923-) Elemzõ és fizikai kémia.
2. Erdészeti vegytan (1886).
 
 
II. Tudományegyetemek
Budapest Pázmány Péter Tudományegyetem. (Nagyszombat, 1635; Buda, 1777; Pest, 1783.) (1950- Eötvös Loránd Tudományegyetem)
  1. Kémia I. sz. (1769); (1910-) Analitikai és gyógyszerészkémia; (1935) Szerves és gyógyszerészkémia.
  2. Kémia II. sz. (1877); (1913-) Kísérleti és gyakorlati; (1940-) Szervetlen és analitikai.
  3. Kémia III. sz. (1910-) Kísérleti és fizikai-kémiai;) (1936-) Általános Kémiai. (1944-) Kolloidkémiai és kémiai technológia 
  4. Orvoskari Élet- és kórvegytani.
Debrecen Tisza István Tudományegyetem. (Tudományegyetem 1912).
1. Orvosi kar. Kísérleti kémia. (1922).
Pécs Erzsébet Tudományegyetem. (Pozsony, 1912).
1. Orvosi kar. Kísérleti kémia (1923).
Szeged Ferenc József Tudományegyetem. (Kolozsvár, 1872). (Szeged, 1921).
1. Szerves és gyógyszerészi kémia (1922).
2. Általános és szervetlen kémia (1924).
3. Orvosi vegytani (1921).
  Horthy Miklós Tudományegyetem (1940-44) Tudományegyetem (1945-)
1. Szerves és gyógyszerészi kémia.
2. Szervetlen és analitikai kémia.
3. Orvosi vegytan.
Kolozsvár Ferenc József Tudományegyetem. (1940-1944)
1. Általános és fizikai kémia.
2. Szervetlen és analitikai kémia.
3. Szerves kémia.
4. Kémiai technológia.
5. Orvosi vegytan.Vissza