Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 7. szám, 1999. július

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Horányi György: Galvani békacombjától az elektródpotenciálig 

Ágai Béla, Bereczki Róbert, Bitter István, Tõke László, Bui Thi Thu Lan és Tóth Klára: Bisz(benzo-18-korona-6) típusú ionofórok szintézise és felhasználása céziumszelektív folyadékmembrán-elektródok elõállítására 

Láng Gyõzõ és Horányi György: Az ideálisan polarizálható hatásfelületi fázisra érvényes Gibbs-féle adszorpciós egyenlet hibás megfogalmazása a IUPAC-ajánlásokban 

Mûszaki újdonságok

Fetter György, Bóta Attila és Kövi Miklós: Nyíróhatásnak kitett liotróp rendszerek in situ szerkezetvizsgálata 

Hírek

Kémiai Közlemények
Kémiai tárgyú PhD-tézisek hazai egyetemeken

Magyarfalvi Gábor: A molekulaszerkezet hatása az NMR-árnyékolásokra (elméleti vizsgálatok)

Klencsár Zoltán: A prazeodímium-helyettesítés hatásának vizsgálata EuBa2Cu3O7-d  magashõmérsékleti szupravezetõkben

G. Horányi: From  Galvani’s frog-leg to the electrode potential 

B. Ágai, R. Bereczki, I. Bitter, L. Tõke, Bui Thi Thu Lan and K. Tóth: Synthesis of bis(benzo-18-crown-6) ionophores and their application in developing Cs+-selective ligand membrane electrodes 

G. Láng, and G. Horányi: On the misleading formulation of the Gibbs adsorption equation in the IUPAC recommendation 

Technical novelties

Gy. Fetter, A. Bóta and M. Kövi: In situ structural investigations during shearing stress

News

Chemical Communications
List of recent PhD theses in chemistry at Hungarian Universities
G. Magyarfalvi: NMR shieldings and molecule structure (ab initio studies)

Z. Klencsár: The effect of Pr substitution in EuBa2Cu3O7-d high temperature superconductors 
 


Vissza Back