Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 6. szám, 1999. június

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Tóth Zoltán: A reakcióegyenletek rendezésének módszerei és problémái 

Kiss Csilla, Rill Attila, Nyéki Olga és Schõn István: Timopoietin oligopeptidek elválasztása kapilláris elektroforézissel  

Rausch Henrik, Braun Tibor, Dódony István és Lovas György: Kénszennyezés meghatározása kereskedelmi C60–ban, fullerénkoromban és szublimált C60  polikristályokban neutronaktivációs analízissel 

Hírek 

Kémiai Közlemények

Domján Attila:  Orto-pozitróniumatomok kölcsönhatása szerkezeti szabad térfogatokkal  

Kovács Lajos: Poliaminok, szénhidrátok, C- és N-nukleozidok kémiája
 

Z. Tóth: Problems and possibilities in balancing chemical equations 

Cs. Kiss, A. Rill, O. Nyéki and I. Schõn: CZE separation of thymopoietin oligopeptides  
 

H. Rausch, T. Braun, I. Dódony and G. Lovas: Determination of sulfur as an impurity in commercial C60, fullerene soot and sublimed C60 polycrystals by INNA 
 

News 

Chemical Communications

A. Domján: Interaction of ortho-positronium with free volume 

L. Kovács: Chemistry of polyamines, carbohydrates, C- and N-nucleosides  
 


Vissza Back