Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 5. szám, 1999. május

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Oláh György: Olaj és szénhidrogének a 21. században (Összefoglaló közlemény)  

Bakó Péter és Tõke László: Monoszacharidokból felépülõ királis koronaéterek, I.  

Kémiai Közlemények

Tóth Klára: Szelektív érzékelõk jelentõsége a kémiai analízisben (Akadémiai székfoglaló elõadás) 

Kémiai tárgyú PhD-tézisek hazai egyetemeken

Szilágyi Róbert Károly: Volfrám-karbén-komplexek szerkezetének molekulamechanikai szimulációja

Ilisz István: Vizek szerves mikroszennyezõinek fotokatalitikus oxidációja

 

G. A. Olah: Oil and hydrocarbons in the 21st century  

P. Bakó and L. Tõke: Chiral crown ethers incorporating monosaccharides, I.  
 

Chemical Communications

K. Tóth: The significance of selective sensors in chemical analysis

List of recent PhD theses in chemistry at Hungarian Universities
R.K. Szilágyi: Molecular mechanical simulation of the structure of tugstacarbenes 

I. Ilisz: Heterogeneous photocatalytic oxidation of water pollutants  

 


Vissza Back