Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 11. szám, 2000. november

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bakos István: Hidrogénabszorpció elektrolitikusan leválasztott platinarétegekben 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XVII.   

Weisz Mária, Polyák Klára és Hlavay József: Balatoni üledékminták elemanalitikai vizsgálata, I. 

Göblyös Anikó, Lázár László, Evanics Ferenc, Bernáth Gábor és Fülöp Ferenc: A 2-arilszubsztituált imidazolidinek gyûrû-lánc tautomériája 

Hírek 

Kémiai Közlemények
Ph.D. tézisek
Vass Gábor: Ligandum-fém kölcsönhatás tanulmányozása ultraibolya fotoelektron-spektroszkópiával néhány átmenetifém borohidrid- és ciklooktatetraén-komplexében 

Zihné Perényi Katalin: Mikrooszlopos dúsítás kelátképzõ cellulózon atomspektrometriás elemzéshez
 
 

I. Bakos: Absorption of hydrogen in electrolytically deposited platinum layers 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures 

M. Weisz, K. Polyák and J. Hlavay: Investigation of elements in sediments collected in the lake Balaton, I.  

A. Göblyös, L. Lázár, F. Evanics, G. Bernáth and F. Fülöp: Ring-chain tautomerism of 2-aryl-substituted imidazolidines 

News 

Chemical Communications
Ph.D.-theses
G. Vass: Ligand-metal interaction in transition metal borohydride and cyclooctatetraene complexes 
 

K. Zih-Perényi: Chelating cellulose microcolumn preconcentration for atomspectrometric analysis
 

 


Vissza Back