Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 7. szám, 2000. július

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Németh Richárd, Barkó György és Hlavay József: Piezoelektromos kémiai érzékelõk stabilitásának vizsgálata 

László Krisztina, Annus Sándor, Erdélyi József és Rohrsetzer Sándor: Cellulózrostok fajlagos felületének meghatározása molekulaadszorpcióval 

Mûszaki újdonságok

Tolnai Balázs, Gelencsér András, Barkó György és Hlavay József: Különbözõ adszorbensek alkalmazhatóságának vizsgálata illékony szerves légszennyezõk diffúziós mintavételére 

Kémiai Közlemények

Székfoglaló elõadás:

Tõke László: Szupramolekuláris kémia, koronaéterek

PhD-tézisek

Szalai István: Az 1,4-ciklohexándion-bromát-kénsav oszcilláló reakció vizsgálata

Imrik Krisztina: Brómatomok gázfázisú elemi reakcióinak kinetikai vizsgálata

Könyvismertetés

Hírek
 

R. Németh, Gy. Barkó and J. Hlavay: Invesitgation of the stability of piezoelectric chemical sensors 

K. László, S. Annus, J. Erdélyi and S. Rohrsetzer: Surface study of various cellulose fibres. A adsorption approach 
 

Technical novelties 

B. Tolnai, A. Gelencsér, G. Barkó and J. Hlavay: Evaluation of the applicability of different adsorbents for the diffusive sampling of volatile organic hydrocarbons in ambient air 

Chemical Communications

Inauguration lecture

L. Tõke: Supramolecular chemistry, crown ethers 

Ph.D.-theses

I. Szalai: Studies on the 1,4-cyclohexanedione-bromate-
sulfuric acid oscillatory system

K. Imrik: Kinetic studies of selected Br-atom reactions
 

Book reviews 

News

 


Vissza Back