Szupramolekuláris kémia, koronaéterek

Tõke László

Az elõadás teljes magyar nyelvû szövege:
Magyar Kémiai Folyóirat-Kémiai Közlemények, 106. évf., 2000. 7. szám 277-284 oldal


Királis koronaéterek hatását tanulmányoztuk enantioszelektív C-C és C-H kötések kialakítására Michael addíciókban és Darzens kondenzációkban. Szilárd-folyadék fázistranszfer katalitikus körülmények között sikerült a legkedvezõbb eredményeket (kb. 90% enantiomer felesleget) elérnünk, bázisként szilárd KOtBu-ot, királis katalizátorként pedig cukoralapú koronavegyületeket használtunk.

Új koronaéter alapú ligandum szintézisére került sor ionszelektív elektródok kifejlesztéséhez, a K(+), Zn(2+), Ca(2+), és Cs(+)-ionokra. A kálium szelektív elektród a maga nemében világviszonylatban a legalkalmasabbnak bizonyult, egy japán cég gyártja és hozza forgalomba világszerte.

Új típusú ciklodextrin-koronaéter kapcsolású szupramolekulát állítottunk elõ a sószerû farmakonoknak farmakokinetikai paraméterei megváltoztása céljából, amit ORD, NMR, és ionszelektív elektródok alkalmazásával ellenõriztünk.Székfoglaló elõadások
Magyar Kémiai Folyóirat Kémiai Közlemények