Charles Pedersen
(1904-1989)

1987-ben Jean-Marie Lehnnel és Donald J. Crammel megosztva kémiai Nobel-díjat kapott a koronaéterek elôállításáért. Ezek a szerves vegyületek szelektíven reagálnak más atomokkal és molekulákkal; viselkedésük hasonlít az élô szervezet molekuláinak működéséhez.
 Norvég apa és koreai anya gyermeke volt. 1920-ban az Egyesült Államokba ment, és az ohiói Daytoni Egyetemen szerzett vegyészmérnöki ismereteket, majd a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (Massachusetts Institute of Technology) tanult tovább szerves kémiát. 1927-ben az E. I. du Pont de Nemours & Co. kutatóvegyésze lett, és a következô 42 évben ennél a vállalatnál dolgozott.

 Az 1960-as években olyan vegyületeket állított elô, amelyeket szerkezetük alapján koronaétereknek nevezett el: a szénatomok laza, hajlékony gyűrűjét szabályos közökben oxigénatomok szakították meg. A gyűrűk méretét változtatva kimutatta, hogy a koronaéterek bizonyos fémek ionjait megkötik a "korona" közepében. Felfedezését Lehn és Cram fejlesztette tovább: olyan molekulák laboratóriumi szintézisét valósították meg, amelyek – az enzimek és más természetes, biológiailag aktív molekulák viselkedéséhez igen hasonló módon – más molekulákkal szelektíven reagálnak.


Naptár