Meghívó

Náray-Szabó István akadémikus
születésének 100. évfordulójára
 rendezendô emlékülésre


Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya, az MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete, a Budapesti Mûszaki Egyetem, a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Philips Magyarország az emlékülésre tisztelettel meghívja.

Délelôtti szekció:
MTA Székház, Felolvasóterem, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
A Náray-Szabó István emléktábla avatása: 
BME Fizikai-Kémiai Tanszék, 1111 Budapest, Budafoki út 4.
Délutáni szekció:
BME Díszterem, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. I. emelet

IDÔPONTJA: 1999. november 2. (kedd) 10.00 óra

Program
10.00 Megnyitó
Emlékezés Náray-Szabó Istvánra, valamint az MKE Náray-Szabó István nevét viselô 1999. évi tudományos díjának átadása
Kálmán Alajos
10.20 Náray-Szabó István jelentôsége a szervetlen kristálykémia megszületésében
Lacza Tihamér
10.40 Visszaemlékezések Náray-Szabó Istvánra
Sasvári Kálmán
11.00 Szünet
11.20 Szupramolekuláris jelenségek vizsgálata kristályokban 
Fábián László
11.40 Enzimreakciók mechanizmusának vizsgálata röntgenkrisztallográfiával
Fülöp Vilmos
12.00 Röntgendiffrakció a gyógyszeriparban
Simon Kálmán
12.20 Ebédszünet
14.00 A Náray-Szabó István emléktábla felavatása 
Zrínyi Miklós

Délutáni szekció
14.20 Náray-Szabó hatása a Fizikai-Kémiai Tanszéken folyó kutatásokra
Kubinyi Miklós
14.40 Visszaemlékezések a szegedi Eötvös Kollégiumra
Fodor Gábor
15.00 Náray-Szabó István az Eötvös versenyen
Radnai Gyula
15.15 Honnan és hová tart a röntgenszórással való szerkezetkutatás?
Faigel Gyula
15.35 Röntgendiffrakció az anyagtudományban
Zsoldos Lehel
15.55 Hazai fehérjeszerkezet kutatások
Böcskei Zsolt
16.15 Egy életmû tanulságai az ezredforduló tükrében
Hargittai István
16.35 Zárszó
Kálmán Alajos<