HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

A Budapesti Mûszaki Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszéke és a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság Választmánya az elmúlt félévben két vitát rendezett. Az egyiket 1998. október 27-én, Polányi Mihály vallásfilozófiájának jelentôsége ma, a másikat 1998. november 24-én,  Személyes szimmetria Tisztelgés Polányi Mihály emlékének címmel.

A vallásfilozófia vitát dr. Gaál Botond egy. tanár, a Református Hittudományi Egyetem (Debrecen) professzora, Tomka Miklós vallásszociológus (MTA Filozófiai Intézet) és Erdôs Ferenc ny. egyetemi adjunktus (BME Filozófia  és Tudománytörténet Tanszék) elôadásai vezették be. A másik vita diafilm vetítéssel kísért elôadását Hargittai István egyetemi tanár, akadémikus tartotta.

Mindkét elôadást élénk vita követte. Az elôadások szövegét magnóra vettük. A késôbbiek során ezeket nyomtatásban is megjelentetjük.

Budapest, 1998. november 22.
 

Szerkesztõség


Polanyiana 7. évfolyam,1 2. szám, 1998
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/polanyi/

Vissza a tartalomjegyzékhez