Meghívó
A Kémiai Tudományok Osztálya

a 2009. évi Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan

2009. november 9-én 10.00 órai kezdettel az MTA Nagytermében
(Bp. V., Roosevelt tér 9., II. em.)

Kutatás innovatív környezetben: 50 éves az Izotóp Intézet
címmel
tudományos ülést tart.


Levezető elnök: Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes. tagja, osztályelnök

Wojnárovits László, a kémiai tudomány doktora, az MTA Izotópkutató Intézet igazgatója:
Izotópkutatás és innováció

Lakatos Mihály, az Izotóp Intézet Kft. Igazgatója:
Izotóp felhasználás egy változó világban

Felkért hozzászólók:
Pálinkás József, az MTA elnöke
Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
Gadó János, az MTA KFKI AEKI igazgatója
Olli Heinonen, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség helyettes főigazgatója
Balogh Ildikó, a MONT elnöke

Zsigrai József PhD, Bíró Tamás, a fiz. tud. kand., Lakosi László, a fiz. tud. dr., Nguyen Cong Tam, a fiz. tud. kand., Stefánka Zsolt PhD, Varga Zsolt PhD, Széles Éva PhD, Almási István, Katona Róbert, Kovács András, a kém. tud. kand., Bagi János:
Nukleáris biztosítéki rendszert támogató kutatások és fejlesztések az MTA Izotópkutató Intézetben

Révay Zsolt PhD, Belgya Tamás, a fiz. tud. kand., Szentmiklósi László PhD, Kis Zoltán PhD, Kasztovszky Zsolt PhD:
Összetett minták belső részleteinek elemzése Prompt Gamma Aktivációs Elemzés módszerével : A nukleáris analitika multidiszciplináris alkalmazása

Beck Andrea PhD, Guczi László, a kém. tud. dr.:
Nanoszerkezetű aranykatalizátorok: Hogyan tovább…?

Faiglné Birkás Erzsébet, Kling Ferenc, Koltai Ernő PhD, Alexin András, Fuchs Aliz:
Tradíció és új módszerek a C-14 jelzett peszticidek szintézisében

Takács Erzsébet, az MTA dr., Wojnárovits László, a kém. tud. dr.:
Szennyvízkezelés ionizáló sugárzással

Simonics Péter, Pálfi Tamás, Kovács András PhD:
Sugártechnika és technológia a gyakorlatban, különös tekintettel a környezetvédelemre

Környei József, a kém. tud. kand., Baranyai Lajos, a kém. tud. kand.:
A nukleáris medicinában használatos radioaktív készítmények fejlesztési irányai