Természetes eredetű anyagok vizsgálatának analitikai módszerei

Nyiredy Szabolcs


A természetes anyagok a farmakognózia témaköréhez tartozó összefoglaló kategória, amely magában foglalja a növényi, állati és ásványi eredetű gyógyhatású anyagokat, illetve ez ezekből előállítható termékeket, akkor is, ha a hatóanyagokat ma már szintetikusan is elő lehet állítani. A Food and Drug Administration legujabb adatai szerint az 1981–2002 között regisztrált új gyógy-szermolekulák 67%-ában, mig az antikarcinogén gyógyszermolekulák 70%-ában a természetes anyagok játszottak szerepet.

A természetes eredetű anyagok között kiemelt jelentőséggel bírnak a növényi eredetűek. A gyógynövénykutatás – melynek alappillérei a növényi biológia, növényanalitika és a növényi technológia – célja minden esetben új és/vagy hatékonyabb fitofarmakonok létrehozása. A fitofarmakonokhoz a gyógy-növény–drogok, az ezekből készített nyers kivonatok, a tisztított extraktumok és tágabb értelemben a növényi eredetű izolált molekulák tartoznak. Az előadás keretében összefoglalásra kerülnek a gyógynövény–drogok és növényi eredetű gyógyszerek elemzési feladatainak sajátosságai és eltérő jellegük a szintetikus gyógyszermolekulákhoz viszonyítva.

Az előadás bemutatja a különböző elemzó módszereket, melynek alapjai a nagyhatékonyságú analitikai elválasztástechnikai módszerek (GC, HPLC, HPTLC, OPLC, CE) és a korszerű spektroszkópiai eljárások (UV, MS, 1H-NMR, 13C-NMR). Ezeken kívűl azonban gyakran meghatározó szereppel bírnak a klasszikus analitikai módszerek, valamint a makroszkópos, mikroszkópos és a biológiai vizsgálatok is, mint azt különböző növények esetében (pl. Silybum marianum, Cannabis sativa, Gentiana fajok, Hypericum perforatum) szemléltetjük.

Külön tárgyaljuk a növényi kivonatok komponenseinek azonosítási és mennyiségi meghatározási feltételrendszerét, valamint a csatolt technikák jelentőségét, különös tekintettel a HPLC–UV–MS és a HPLC–UV–NMR technikákra.