Szimmetria vándorlások: átmeneti tércsoportok felfedezése
triklin és pszeudo-monoklin kristályokban

Kálmán Alajos

MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, Budapest

P2/m [10] < P2q/cq < P21/c [14] > P21/cq > P21/m [11]
P2q/c
P2/c [13]Vissza a felolvasó ülések tartalomjegyzékéhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/