Bemutatjuk bemutatkozik

VEGYÉPSZER Rt.

A VEGYÉPSZER Rt. 1998. I. félévi elõzetes eredményei

A társaság vezetése 1997. végén fogadta el az új stratégiai koncepciót, amely feladatként határozta meg belföldön a kiválasztott piaci szegmensekben a cég pozícióinak stabilizálását, a külföldi piacokon az eddigi nagyságrendben az elért pozíciók megõrzését és az eredményesség javítását minden területen.

A privatizáción átesett szervezet tõkestruktúrája kedvezõtlen volt, a vagyon jelentõs hányadában ingatlanban jelent meg és nem a tevékenységet segítõ forgótõkében. Ez a tõkehiány a tevékenység végzésében is gondot jelentett, rövidlejáratú forrásokból lehetett ugyanis finanszírozni mûködésüket. A privatizáció óta eltelt idõszakban nem változott a tõkestruktúra, ezért a cég vezetése úgy döntött, hogy mobilizálja az ingatlanban megtestesülõ vagyont és mûködést segítõ forgótõkévé alakítja, a rövidlejáratú kötelezettségek egy részét kötvénykibocsátással középtávú, kedvezõbb feltételû forrásokra cseréli és befektetõkkel tárgyalva tõkebevonást kezdeményez.

A tõkeszerkezet kedvezõ változását szolgáltatja a székházeladás, amivel újabb forráshoz is jutott a Társaság, s ezzel megkezdhette a korábbi szállítói konszolidációt. Az évek óta tervezett székházeladásra az I. félév végén került sor, és a kiköltözést 1998. szeptember 30-ig lebonyolították. A Társaságnak saját telephelye van a XV. kerületi Mogyoród útján, amely a cég bölcsõjének is tekinthetõ. Az Építési és a Szerelési Igazgatóságok már korábban is itt mûködtek és a jelenleg a Hungária körúton mûködõ FÁK és Vállalkozási Igazgatóságok is ide költöznek. A vezérigazgatóság elhelyezésével kapcsolatban több lehetõséget vizsgálnak meg, ma még errõl nem született meg a döntés.

Csoportos létszám-leépítési program

A cég stratégiájában szerepeltette a szervezet racionalizálását is. A költségek csökkentésének egyik módja volt a szervezet átvilágítása, amely során feltérképezték, hogy mely munkaköröket tudják megszüntetni, összevonni más területekkel, s ezek ismeretében hozzáláttak a 186 fõt érintõ csoportos létszámleépítéshez. A lebonyolításra gondoskodó elbocsátási programot dolgoztak ki. A társaság megalakította a cégen belüli Foglalkoztatási Bizottságot, amely a munkakörök felmérése és értékelése után a vezetõk munkajogi és pszichológiai felkészítését is elvégezte. A létszámleépítés hivatalos bejelentésével egy idõben létrehozták a Munkába Állást Elõsegítõ Bizottságot, amely szervezte és figyelemmel kísérte a program lebonyolítását. A gondoskodó elbocsátás keretében a Munkaerõ Szolgálati Irodán keresztül felvették a kapcsolatot minden dolgozóval és segítették újbóli munkába állásukat. Felkutatták a munkalehetõségeket, továbbá felkészítették az érintetteket a munkaerõ-piaci szerepre, továbbképzéseket, tréningeket szerveztek a részükre, s ahol szükséges volt, ott szakpszichológus segítségével krízisterápiát is végeztek. A elbocsátottak közül ma már 110 fõnek van új munkahelye. Ehhez a munkához mind az illetékes munkaügyi hivataltól, mind a VDSz alapítványától 500 000 Ft anyagi támogatást is kaptak.

A Társaság jelenlegi belföldi piaci helyzete

A Társaság a hazai beruházási piacon szinte egyedülálló módon komplex szolgáltatások nyújtására képes, és ezt az alkalmasságukat kívánják a munkavállalásaiknál érvényesíteni. A tervezéstõl az építési kivitelezésen, technológiai szerelésen keresztül az üzembe helyezésig a beruházás valamennyi fázisában képesek munkát végezni.

A beruházási piac élénkülése során egyre több megbízásra van kilátásuk, amelyek vállalásához és rendben történõ lebonyolításához kiegyensúlyozott finanszírozási feltételeket kell biztosítaniuk. A jövõben azonban csak olyan feladatok teljesítésére vállalkoznak, amelyek a stratégiai törekvéseiknek megfelelnek és pénzügyeik folyamatos rendezettségét, tartozásaik kezelhetõségét is megoldják.

A cég hagyományos piacai a vegyipari és az erõmûvi beruházások. Mindkét területen ma is jelentõs szerzõdéseik vannak. Újabb piacaik a környezetvédelmi és az egészségügyi beruházások, ahol a közelmúltban elkészült létesítményekkel így az esztergomi Vazary Kolos Kórházzal és a Debreceni Szennyvíztisztító iszaprothasztó tornyaival már megismerték a terület sajátosságait. A felépült és üzembe helyezett létesítmények, a megrendelõk elismerõ levelei bizonyítják felkészültségüket. Ezen a területen új technológiák alkalmazására közös vállalatok létrehozását is tervezik, amelyek a különbözõ veszélyes hulladékok feldolgozását tudják vállalni. Szintén új mûködési terület az értékesítési célú lakásépítés. Ennek keretében megépítették a Szilas lakóparkot.

Az üzletközpontok kivitelezésében szintén kiváló referenciát jelent a 14 hónapos átfutási idõvel, 7 Mrd Ft-os nagyságrendben - lassan befejezõdõ Lurdy ház, amelyet közkereseti társaság formájában az ASA-val és az AREV-vel közösen építettek.

Piaci lehetõségek a FÁK országokban

A cég hagyományosan jelen van a FÁK országokban folyó olajipari beruházásokban. A korábbi államközi megállapodásokat ma már felváltották a különbözõ nemzeti és multinacionális vállalatokkal kötött magánjogi szerzõdések. Kazahsztánban az olajvagyon kitermelésére jelentõs a nemzetközi befektetõk érdeklõdése. Ma már német, török, japán, kanadai befektetõk vannak jelen a térségben, amelyek vegyes vállalatokat alapítanak, vagy megvásárolják a kazah vállalatokat.

Az újonnan megjelent külföldi cégekkel nagyon jó együttmûködést sikerült kiépíteniük, elégedettek a Társaság felkészültségével. Ennek köszönhetik, hogy például az amerikai Brown and Root cég a tengízi kapcsolat után több munkára is megbízást adott, jelenleg Algériában dolgoznak a VEGYÉPSZER-rel.

Tengízben a korábbi négy feldolgozó vonal mellett, amelynek kivitelezése a cég feladata volt, épül az ún. ötös vonal is. Több éves elõkészítés után megkötötték a 25 millió USD értékû alvállalkozói szerzõdést a Bechtel-Enka amerikai-török vegyes vállalattal. Ez a teljes projekt értékének mintegy negyedét jelenti.

A tengízi térség mellett újabb kazah olajterületeken is fejlesztik kapcsolataikat. Jelenleg Almaty-tól 1500 km-re 23 fõvel lakótábort építenek. A feladatok valamelyest módosulnak az idõk folyamán: ma már a beruházók és a helyi hatóságok is inkább a középvezetõi szakemberek jelenlétét igénylik, akik a helyi munkaerõ betanításában, képzésében is részt tudnak venni.  

Sz. G.


Vissza