Summary in English

Nemes Csaba

a,b-Telítetlen ketonok epoxidálása

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1996

 Az a,b-telítetlen ketonok epoxidálása terén elért eredményeinket az alábbiakban összegezhetjük:

1. transz,trasz-spiroepoxidokat állítottunk elõ E-3-arilidén-flavanonok dioxiránok általi diasztereoszelektív epoxidálásával. Z-3-arilidén-flavanonok dioxirános oxidációja esetén epoxidok képzõdését nem észleltük, ami sztérikus hatások következménye lehet. Az Összetett reakcióelegyekbõl 3-aroil-flavonokat és 3-aroil-flavanonokat izoláltunk.

2. E-3-arilidén-kromanonok dimetil-dioxirános epoxidálása során azok transz-spiroepoxidjait nyertük, míg a Z-izomerek ugyanazon reakciója az izomer cisz-epoxidokat szolgáltatta. Melléktermékként minden esetben 3-aroil-kromonokat izoláltunk.

3. Dimetil-dioxiránnal kemoszelektív oxidációs reakcióban szulfoxidokat és szulfonokat allítottunk elõ Z-1-tioauronokból, E-3-arilidén-1-tiokromanonokból és -1-tioflavanonokból. Az exociklusos kettõs kötést még ezen oxidálószer nagy fölöslegének használatával sem sikerült epoxidálnunk. A sokkal reaktívabb metil-trifluormetil-dioxirán alkalmazásával csak a 3-arilidén-1-tiokromanon-1,1-dioxidok epoxidálása volt lehetséges.

4. Összehasonlító jellegû epoxidációs kísérleteket végeztünk 2-arilidén-1-indanonok, -1-tetralonok és -1-benzosuberonok E- és Z-izomerjeinek körében lúgos hidrogén-peroxid, dimetil-dioxirán és meta-klór-perbenzoesav mint oxidálószerek alkalmazásával. Ezen a,b-telítetlen ketonok E- és Z-izomerjeinek lúgos hidrogén-peroxidos epoxidálása egyaránt a megfelelõ transz-epoxidok képzõdéséhez vezetett. Ugyanakkor, az E-izomerek dimetil-dioxirános epoxidálása során transz-epoxidok keletkeztek, a Z-izomerek ugyanazon reakciójában pedig cisz-epoxidok képzõdtek. A Z-izomerek meta-klór-perbenzoesavas epoxidálása esetében a cisz- és transz-epoxidok keverékét nyertük, mely termékeket oszlopkromatográfiával választottuk szét.

5. Az összes eddig ismeretlen vegyület szerkezetét és sztereokémiáját meghatároztuk IR és NMR spektroszkópia valamint mikroanalízis segítségével.

 


Csaba Nemes

Epoxidation of a,b-unsaturated ketones

Ph.D. thesis, Lajos Kossuth University Debrecen,

1996

 

Oxidation of exocyclic a,b-unsaturated ketones are summarized as follows:

i. trans,trans-spiroepoxides have been sythesized by the diastereoselective epoxidation of E-3-arylideneflavanones by dioxiranes. No epoxides could be detected on the similar oxidation of Z-3-arylideneflavanones which may be a consequence of steric reasons. From the complex reaction mixtures 3-aroylflavones and/or 3-aroylflavanones were isolated and characterized.

ii. Dimethyldioxirane epoxidation of E-3-arylidenechromanones afforded trans-spiroepoxides while the same reaction of their Z-isomers gave the isomeric cis-epoxides. As byproducts, 3-aroylchromones have been isolated in each case.

iii. Sulfoxides and sulfones were prepared by the chemoselective dimethyldioxirane oxidation of Z-1-thioaurones, E-3-arylidene-1-thiochromanones and -1-thioflavanones. The exocyclic double bond could not be epoxidized even with high excess of this oxidizing agent. By using the more powerful methyl(trifluoromethyl)dioxirane only the 1,1-dioxy-3-arylidene-1-thiochromanones could be epoxidized.

iv. Comparative epoxidation experiments have been performed by both the E and Z-isomers of 2-arylidene-1-indanones, -1-tetralones and -1-benzosuberones by using alkaline hydrogen peroxide, dimethyldioxirane and m-chloroperbenzoic acid as oxidizing agents. Both the E and Z-isomers of the a,b-unsaturated ketones provided trans-epoxides on alkaline hydrogen peroxide epoxidation, whereas the dimethyldioxirane epoxidation of the E-isomers gave trans-epoxides and the Z-compounds yielded the isomeric cis-epoxides. Epoxidation of the Z-isomers by m-chloroperbenzoic acid afforded a mixture of cis and trans-epoxides which were separated by column chromatography.

v. Structures and stereochemistry of all new compounds have been elucidated by IR and NMR spectroscopies and mycroanalyses.

 

Publications

1. M. Lipták, Z. Dinya, Cs. Nemes, A. Lévai, T. Patonay, Rapid Commun. Mass. Spectrom., 1993, 7, 662-664.

2. Cs. Nemes, A. Lévai, T. Patonay, G. Tóth, S. Boros, J. Halász, W. Adam, D. Golsch, J. Org. Chem., 1994, 59, 900-905.

3. W. Adam, J. Halász, A. Léval, Cs. Nemes, T. Patonay, G. Tóth, Liebigs Ann. Chem., 1994, 795-803.

4. J. Halász, G. Tóth, A. Lévai, Cs. Nemes, Zs. Jámbor,J. Chem. Res. (S), 1994, 326-327.

5. W. Adam, D. Golsch, L. Hadjiarapoglou, A. Lévai, Cs. Nemes, T. Patonay, Tetrahedron, 1994, 50, 13113-13120.

6. W. Adam, J. Halász, Zs. Jámbor, A. Lévai, Cs. Nemes, T. Patonay, G. Tóth, J. Chem. Soc., Perkin Trans. I.,1996, 395-400.

7. W. Adam, J. Halász, Zs. Jámbor, A. Lévai, Cs. Nemes, T. Patonay, G. Tóth, Monatsch. Chem., 1996, 127, 683-690.

8. G. Tóth, J. Halász, S. Boros, A. Lévai, Cs. Nemes, T. Patonay, Magn. Reson. Chem., 1996, 34, 932-936. 


Vissza a tartalomjegyzékhez
Back to Contents
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/