Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 12. szám, 1999. december

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bárány Sándor: Diszperz rendszerek stabilizálása polimerekkel (Összefoglaló közlemény) 

Marosits Edit, Polyák Klára és Hlavay József: Rézionok megkötõdése különbözõ talajféleségeken 

Horváth Tímea, Hartyáni Zsuszanna, Szilágyi Virág és Dávid Erika: Számítógépes program alkalmazása nyomelemek meghatározására talajmintákban 

Fodor-Csorba Katalin, Bata Lajos, Giancarlo Galli, Carlo Alberto Veracini, Donata Catalano, Holly Sándor, Gácsné Baitz Eszter és Újszászy Kálmán: Stabil izotóppal jelzett termotróp folyadékkristályok elõállítása és vizsgálata, II. 

Hírek

1999. évi név- és tárgymutató

S. Bárány: Stabilization of disperse systems by polymers (ReviewJ) 

E. Marosits, K. Polyák and J. Hlavay: Investigation of the sorption properties of soils 

T. Horváth, Zs. Hartyáni, V. Szilágyi and E. Dávid: Computer program assisted determination of trace elements in soils 
 

K. Fodor-Csorba, L. Bata, G. Galli, C. A. Veracini, D. Catalano, S Holly, E. Gács-Baitz, and K. Újszászy: Preparation and investigations of thermotropic liquid crystals labelled by stable iotope, II.  

News 

Author and subject index, 1999


Vissza Back