Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 11. szám, 1999. november

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Somorjai Gábor: Az anyagfelületek vizsgálatától a felületi technológiákig (Összefoglaló közlemény) 

Berka Márta és Bányai István: Felületi komplexkémiai modell alkalmazása K+, NO3, Ca2+, SO42, F, Co2+ és Cr3+ ionadszorpció leírására szilikagélfelületen

Ohmacht Róbert, Boros Borbála, Kovács Krisztina és Kiss Ibolya: Bioaktív vegyületek gyors és nagyérzékenységû folyadékkromatográfiás elválasztása nemporózus állófázison 

Könyvismertetés 

Hírek

G. A. Somorjai: From surface materials to surface technologies (Review)

M. Berka and I. Bányai: Application of surface complexation models to describe the K+, NO3, Ca2+, SO42, F, Co2+ and Cr3+  ions adsorption onto the surface of silica gel 
R. Ohmacht, B. Boros, K. Kovács and I. Kiss: High speed, high sensitivity separation of bioactive compounds by HPLC on nonporous stationary phases

Book review: 

News


Vissza Back