Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 10. szám, 1999. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Komatsu Koichi, Fujiwara Koichi, Murata Yasuhiro és Braun Tibor: Vízoldékony fullerén-ciklodextrin és fullerén-kalixarén szupramolekulák képzõdése mechanokémiailag aktivált szilárd-szilárd reakcióval

Kutasi Hajnalka, Sárvári Zsolt és Krivácsy Zoltán: Vízoldható makromolekulák vizsgálata légköri aeroszolban és ködmintákban kapilláris elektroforézissel 

Hírek 

Könyvismertetés 

Kémiai Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának nyilvános ülése, 1999. április 7.

Wojnárovits László: 40 éves az Izotóp és Felületkémiai Intézet  

Zsinka László: Az izotópelõállítás és -alkalmazás múltja és jelene

K. Komatsu, K. Fujiwara, Y. Murata and T. Braun: Aquaeous solubilization of crystalline fullerenes by supramolecular amplexation with g-cyclodextrin and sulfocalix[8]arene under mechanochemical high-speed vibration milling  

H. Kutasi, Zs. Sárvári and Z. Krivácsy: Study of water-soluble macromolecules in athmospheric aerosol and fog by capillary electrophoresis  

News

Book reviews

Chemical Communications

Open session of the Department of Chemical Sciences of the Hungarian Academy of Sciences

L. Wojnárovits: 40 years of the Institute of Isotope and Surface Chemistry of the CC HAS  

L. Zsinka: 40 years of isotope production and application 
 


Vissza Back