Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 9. szám, 1999. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bodor Miklós és Buchwald Péter: Retrometabolikus gyógyszertervezés: alapelvek, példák és számítógépes módszerek (Összefoglaló közlemény) 

Lovas György, Dódony István, Rausch Henrik és Braun Tibor: Neutronbesugárzás hatása a kénszennyezést tartalmazó C60-ra 

Horányi György: Történelmi kalandozások az elektrokémia alapfogalmai körül, II. Az elektrokémia kettõssége és a Faraday-törvények 

Kormos Fiametta és Pantea Cristian: Félvezetõ redoxi szenzor 

Hírek

N. Bodor and P. Buchwald: Retrometabolic drug design: principles, examples and computational techniques (Review)  

Gy. Lovas, I. Dódony, T. Braun and H. Rausch: The form of sulphur impurity in neutron irradiated commercial C60  
 

G. Horányi: The dual nature of electrochemistry. The Faraday laws today 
 

F. Kormos and C. Pantea: Redox sensors based on semiconductor film 

News


Vissza Back