Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 8. szám, 1999. augusztus

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Dékány Imre: Nagy Lajos György emlékére  

Inzelt György: Vezetõ polimerek (Összefoglaló közlemény) 

Buvári-Barcza Ágnes, Barcza Lajos, Braun Tibor, Konkoly-Thege Ilona, Ludányi Krisztina és Vékey Károly: Buckminsterfullerén és gamma-ciklodextrin kölcsönhatása 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleten, XV.  

Hírek 

Kémiai Közlemények

Bérces Tibor: A gyökreakciók sokszívû világa: A reakciók kinetikája és termokémiája (Akadémiai székfoglaló elõadás)

I. Dékány: In memoriam of L. Gy. Nagy 

Gy. Inzelt: Conducting polimers 

Á. Buvári-Barcza, L. Barcza, T. Braun, I. Konkoly-Thege, K. Ludányi and K. Vékey: Interaction of Buckminsterfullerene and gamma-cyclodextrine 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XV. 

News 

Chemical Communications

T. Bérces: The colourful world of radical reactions: The kinetics and thermochemistry of the reactions


Vissza Back