Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 4. szám, 1999. április

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Vincze László, Sándor Flórián, Pém Judit és Bosnyák Gyöngyi: A transz-[Cr-ciklám(CN)2]ClO4 (ciklám=1,4,7,11-tetraazaciklotetradekán)-komplex villanófény-vizsgálatai, II. 

Hirschberg Gábor, Baradlai Pál, Varga Kálmán, Gerrit Myburg, Schunk János, Tilky Péter és Paul Stoddart: Radioaktív korróziótermékek megkötõdése a VVER-típusú atomreaktorok acélfelületein, I.  

Fodor Marietta: Szállóporok szilíciumtartalmának meghatározása spektrofotometriás eljárással 

Nagy Péter, Dobai Enikõ, Iring Rezsõné és Tüdõs Ferenc: Poli(vinil-klorid) oxidációjának vizsgálata, II. 

Barczáné Buvári Ágnes, Rózsahegyi Márta és Barcza Lajos: Hidrogénhidas asszociátumok tömény aluminátlúgban: a gibbsit kiválásának mechanizmusa 

Hírek

L. Vincze, F. Sándor, J. Pém and Gy. Bosnyák: Flash-photolysis studies of trans-[Cr cyclam (CN)2]ClO4 (cyclam=1,4,7,11-tetraaza-ciklotetradecane) complex, II.  
 

G. Hirschberg, P. Baradlai, K. Varga, G. Myburg,  J. Schunk, P. Tilky and P. Stoddart: Accumulation of radioactive corrosion products on steel surfaces of VVER type nuclear reactors, I.  

M. Fodor: Determination of silicon content of fly ash samples with spectrophotometric method

P. Nagy, E. Dobai, M. Iring and F. Tüdõs: Study of thermooxidative degradation of PVC, II.  

Á. Buvári-Barcza, M. Rózsahegyi and L. Barcza: Hydrogen bonded associates in concentrated aluminate lyes: the mechanism of gibbsite nucleation 

News


Vissza Back