Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 2. szám, 1999. február 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM

CONTENTS

Kriska Tamás, Irina Gamaley, Jelena Maltseva, Peter Strizhak és Gál Dezsõ: Stimulált sejtkultúrákban képzõdõ szabadgyökök szerepe a fotodinamikus effektusban 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XIV. 

Antal Károly és Joó Pál: Elektrokémiai és radiokémiai anyagtranszport-vizsgálatok humáttartalmú montmorillonit és bentonit vékony rétegekben 

Péter Mária, Bernáth Gábor, Fülöp Ferenc és Johan Van der Eycken: Ciklusos 1,3-aminoalkoholok enatiomerjeinek enzimes és folyadékkromatográfiás elválasztása

Németh András, Jakus Judit, Kriska Tamás, Keszler Ágnes, Vanyúr Rozália és Gál Dezsõ: Szabad gyökök kimutatásának és mennyiségi elemzésének lehetõsége in vitro rendszerben  

Könyvismertetés
 

IT. Kriska, I. Gamaley, E. Maltseva, P. Strizhak and D. Gál: Photodynamic effects exerted on free radicals generated in cell cultures 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XIV.  

K. Antal and P. Joó: Electrochemical and radiochemical investigations of transport processes in humate treated montmorillonite and bentonite thin layers 

M. Péter, G. Bernáth, F. Fülöp and J. Van der Eycken: Chiral discrimination of cyclic 1,3-amino alcohol enantiomers  
 

A. Németh, J. Jakus, T. Kriska, Á. Keszler, R. Vanyúr and D. Gál: On the possibility to detect and analyse quantitatively free radicals in in vitro systems  

Book review
 


Vissza Back