Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

105. évfolyam, 1. szám, 1999. január 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM

CONTENTS

Kapui Imre, Gyurcsányi E. Róbert, Tóth Klára, Nagy Géza, Meral Arca, Emin Arca és Wolfgang Frei: Sztirol-metakrilsav-blokk-kopolimer micellákkal módosított polipirrolfilmek vizsgálata pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszerrel 

Vértes Attila, Klencsár Zoltán, Kuzmann Ernõ és Gál Miklós: Fullerén(ferrocén)2 és dekametil-ferrocén 57Fe-Mössbauer-spekrtoszkópiai vizsgálata 

Novák Tibor, Keglevich György, Imre Tímea, Bakó Péter, Újszászy Kálmán, Ludányi Krisztina és Tõke László: Foszfonoalkil-oldalláncot tartalmazó azakoronák szintézise és komplexképzési tulajdonságainak a vizsgálata 

Gáspár Attila, Sógor Csilla és Posta József: Cr(III) és Cr(IV) on-line dúsítása és lángatomabszopciós spektrometriás meghatározása cigarettamintákban 

Kovácsné Hadady Katalin, Lukács Mónika és Barcsa Gabriella: Ionpár-rétegkromatográfia OPLC-vel, III. 

Kovácsné Hadady Katalin, Lukács Mónika és Barcsa Gabriella: Ionpár-rétegkromatográfia OPLC-vel, IV

I. Kapui, R. Gyurcsányi, G. Nagy, K. Tóth, M. Arca, E. Arca and W. Frey: Investigation of styrene-methacrylic acid block copolimer micelle doped polypyrolle films by scanning electrrochemical microscopy 
 

A. Vértes, Z. Klencsár, M. Gál and E. Kuzmann: Mössbauer study of fullerene(ferrocene)2 and decamethyl-ferrocene 
 

T. Novák, Gy. Keglevich, T. Imre, P. Bakó, K. Újszászy, K. Ludányi and L. Tõke: Synthesis and complex forming ability of phosphonalkyl-azacrown ethers 
 

A. Gáspár, Cs. Sógor and J. Posta: Determination of Cr(III) and Cr(VI) in tobacco by on-line peconcentration flame atomic absorption spectrometry 

K. Kovács-Hadady, M. Lukács and G. Barcsa: Ion pair thin-layer chromatography by means of OPLC, IV. 

K. Kovács-Hadady, M. Lukács and G. Barcsa: Ion pair thin-layer chromatography by means of OPLC, III.  


Vissza Back