Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 12. szám, 1998. december

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság: 

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM

Éliás Krisztina, Csonka Gábor, Kolossváry István és Csizmadia Imre Gyula: A hidrogénkötések szerepe a D-glükóz D-mannóz konformációs terének kialakításában 

Molnár Gábor, Eric Papin, Philippe Grosseau és Bernard Guillhot: Az elôállítási körülmények hatása alumínium-oxid kerámiaporok szinterelhetôségére

CONTENTS

K. Éliás, G. Csonka, I. Kolossváry and I. G. Csizmadia: The conformational space of D-glucose and D-mannose. The role of hydrogen bonds 

G. Molnar, E. Papin, P. Grosseau and B. Guilhot: Effect of preparation conditions on the sintering behaviour of alumina
 
 

Kémiai Közlemények

1998-évi név- és tárgymutató I.

Chemical Communications

Author and subject index, 104. 1998 I.


Vissza Back