Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 11. szám, 1998. november

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM

Forró Enikô, Fülöp Ferenc és Liisa T. Kanerva: 2-[(Dialkil-amino)-metil]-1-ciklohexanolok enzimes rezolválása

Kóréh Orsolya, Rikker Tamás, Molnár Gábor, Bashir Mohamed Mahara, Torkos Kornél és Borossay József: Kén-hexafluorid gáz plazmakémiai bomlásának vizsgálata gázkromatográf tömegspektrométeres csatolt technikával

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hômérsékleten, XIII. Zn/ZnSO4 aq/Zn elektrokémiai termoelem vizsgálata

Valkai Sándor, Liszi János és Szalai István: Folyadékok volumetrikus tulajdonságai fényszórási mérésekbôl és perturbációelméleti számításokból

Bárány Sándor: Monodiszperz latex-szuszpenziók koagulációjának kinetikája

HírekCONTENTS

E. Forró, L. Kanerva and F. Fülöp: Lipase-catalysed resolution of 2-dialkylaminomethyl-cyclohexanols


O. Kóréh, T. Rikker, G. Molnár, B. M. Mahara, K. Torkos and J. Borossay: Study of decomposition of sulphur hexafluoride gas by gas chromatography/mass spectrometry

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XIII. Study of the Zn/ZnSO4/Zn electrochemical thermocouple

S. Valkai, J. Liszi and I. Szalai: Thermodynamical properties of three pure liquids by Rayleigh light scattering and perturbation theory

S. Bárány: Kinetics of coaagulation of homodisperse latex suspensions

News


Vissza Back