Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 10. szám, 1998. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM

Nagypál István, Hoffmann Eufrozina, Gutman Iván és Ilie Fishtik: Válaszreakciók: a kémiai termodinamika alapvetô egyenleteinek és jelenségeinek új értelmezése

Vasvári Gábor és Hofmann Tibor: Gyökös folyamatok kemilumineszcenciás spektrometriája, V.

Braun Tibor és Rausch Henrik: Radioaktív endohedrális metallo-fullerének képzôdése prompt gamma-emissziót követô atommagvisszalökôdéses berobbanással

M. Nagy Noémi, Kónya József és Budai Tünde: Komplexképzôk (EDTA) hatása Mn2+/54Mn2+-ionok cseréjére mangán-montmorilloniton

Kiss Éva, Tamás Boróka, Borbás Réka és Szamos Jenô: Fehérjék határfelületi viselkedése a háromfázisú megoszlás során víz-tercier-butanol-só háromkomponensû rendszerben

Kanyár Béla, Eged Katalin és Kis Zoltán: Az optimális beavatkozási lehetôségek modellezése takarmány útján szennyezett tej fogyasztásából eredô sugárterhelés mérséklése céljábólCONTENTS

I. Nagypál, E. Hoffmann, I. Gutman and I. Fishtik: Response reactions: An interpretive concept in chemical thermodynamics

G. Vasvári and T. Hofmann: Chemiluminescence spectrometry of radical proceses, V.

T. Braun and H. Rausch: Radioactive endohedral metallofullerenes formed by prompt gamma generated nuclear recoil implosion

N. M. Nagy, J. Kónya and T. Budai: Mn2+/54Mn2+ heterogeneous isotope exchange reaction on montmorillonite in the presence of complex-forming agents

É. Kiss, B. Tamás, R. Borbás and J. Szamos: Interfacial behaviour of proteins in three phase partitioning using salt containing water/tert-butanol systems

B. Kanyár, K. Eged and Z. Kis: Modelling and optimisation of the protection actions to reduce the radiation impact due to the milk consumption pathway


Vissza Back