Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 9. szám, 1998. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM

Fodor-Csorba Katalin, Bata Lajos, Holly Sándor, Gács-Baitz Eszter és Újszászy Kálmán: Stabil izotóppal jelzett termotróp folyadékkristályok elôállítása és vizsgálata, I.

Roder Magdolna, Wojnárovits László és Földiák Gábor: Fenoxilgyök és metil-fenoxilgyök képzôdése impulzusradiolízis során

M. Nagy Noémi és Kónya József: Ioncsere-folyamatok tanulmányozása kalcium-montmorillonit/Pb2+-, Co2+-ion rendszerekben, komplexképzôk jelenlétében, I.


M. Nagy Noémi, Kónya József és Kónya Ilona: Ioncsere-folyamatok tanulmányozása kalcium-montmorillonit/Pb2+-, Co2+-ion rendszerekben, komplexképzôk jelenlétében, II.

Mûszaki újdonságok. Czégény Zsuzsanna, Berente Bálint, Óvári Mihály, Záray Gyula és Mario Garcia Tapia: Cellulóz-nitrát szûrômembrán mikrohullámú gôzfázisú feltárása szállóporok elemanalitikai vizsgálatáraCONTENTS

K. Fodor-Csorba, L. Bata, S. Holly, E. Gács-Baitz and K. Újszászy: Preparation and investigation of thermotropic liquid crystals labelled by stable isotopes, I.

M. Roder, L. Wojnárovits and G. Földiák: Formation of phenoxyl and methylphenoxyl radicals by pulse radiolysis

N. M. Nagy and J. Kónya: Ion exchange processes of lead and cobalt ions on the surface of calcium-montmorillonite in the presence of complex forming agents, I.

N. M. Nagy, J. Kónya and I. Kónya: Ion exchange processes of lead and cobalt ions on the surface of calcium-montmorillonite in the presence of complex forming agents, II.

Technical novelties. Zs. Czégény, B. Berente, M. Óvári, Gy. Záray and M. G. Tapia: Microwave assisted vapour-phase digestion of cellulose nitrate filters for elemental analysis of airborne dusts

Kémiai Közlemények Chemical Communications


Vissza Back