Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 8. szám, 1998. augusztus

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
M. Nagy Noémi, Kónya József és Urbin Zita: Hidrogén- és kobaltionok kompetitív cseréje montmorilloniton


Kónya József és M. Nagy Noémi: Komplexképzô (EDTA) hatása a mangánionok cseréjére kalcium-mont- morilloniton, I.

Kónya József, M. Nagy Noémi, Király Róbert és Gelencsér Judit: Komplexképzô (EDTA) hatása a mangánionok cseréjére kalcium-montmorilloniton, II. 


Domonkos László és Liszi János: Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soret-koefficiensének meghatározása vizes oldatban

Kronome Gergely, Liszi János és Szalai István: Néhány molekuláris fluidum termodinamikai tulajdonságainak Monte Carlo szimulációja a gôz-folyadék egyensúlyi görbe mentén

Sándor Zsuzsánna, Tölgyesi Sándor, Gresits Iván, Solymosi József, Doleschall Fruzsina és Káplánné Juhász Márta: Mátyás korabeli ezüst pénzérmék ötvözôelemeinek minôségi és mennyiségi meghatározása röntgenfluoreszcenciás módszerrel

N. M. Nagy, J. Kónya and Z. Urbin: The competitive exchange of hydrogen and cobalt ions on calcium-montmorillonite

J. Kónya and N. M. Nagy: Montmorillonite, I. Reaction scheme and Ca-montmorillonite--Na2EDTA system


J. Kónya, N. M. Nagy, R. Király and J. Gelencsér: Montmorillonite, II. Ca-montmorillonite -- Mn(ClO4)2 -- Na2EDTA system

L. Domonkos and J. Liszi: Thermal diffusion of weak electrolytes: determination of normal carboxylic acids in aqueous solution

G. Kronome, J. Liszi and I. Szalai: Monte Carlo simulation of some thermodynamical properties of molecular fluids along the vapour-liquid equilibrium curve


Zs. Sándor, S. Tölgyesi, I. Gresits, J. Solymosi, M. Káplán-Juhász, and F. Doleschall: Qualitative and quantitative analysis of medieval coins stuck under the rule of Mathias by EDXRF


Vissza Back