Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 7. szám, 1998. július

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztôbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Torma Viktória és Láng Gyôzô: Az oxigén elektrokémiai redukciójának vizsgálata aranyelektródon impedanciaspektroszkópiával

Kátay György, Tyihák Ernô, Mincsovics Emil, Sárdi Éva és Királyné Véghely Zsuzsa: A személyi túlnyomásos rétegkromatográf analitikai alkalmazási lehetôségei biológiai minták vizsgálatánál

Maros László és Igaz Sarolta: Aromás aminok (anilin, toluidinek) meghatározása vizes oldatokban, brómozott származékokon keresztül, gázkromatográfiásan, elektronbefogásos detektorral

Felhôsi Ilona, Ékes Renáta, Baradlai Pál, Varga Kálmán és Kálmán Erika: Az 1-hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav inhibitorhatásának tanulmányozása radioizotópos nyomjelzéssel, II.

Vallner Judit, Posta József, Szép Tibor, Braun Mihály, Balogh Árpád és Kiss Ferenc: Kistömegû tollminták elôkészítése és elemanalitikai vizsgálata ICP-AES módszerrel

Nevezéktani közlemények. Fodorné Csányi Piroska: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. A transzfermiumelemek neve és vegyjele

V. Torma and G. Láng: Investigation of the electrochemical reduction of molecular oxygen at gold electrodes by impedance spectroscopy

Gy. Kátay, E. Tyihák, E. Mincsovics, É. Sárdi and Zs. Király: Analytical applicabilities of the personal OPLC instrument for the analysis of the biological samples


L. Maros and S. Igaz: Determination of aromatic amines (aniline and toluidines) in aqueous solution as brominated products by GC-ECD


I. Felhôsi, R. Ékes, P. Baradlai, K. Varga and E. Kálmán: Investigation of inhibition effects of 1-hydroxy-ethane-1,1-diphosphonic acid by radiotracer technique,II.

J. Vallner, J. Posta, T. Szép, Á. Balogh and F. Kiss: Sample preparation and determination of the element content from low-weight feather samples by ICP-AES method


Chemical nomenclature. P. Fodor-Csányi: Hungarian chemical nomenclature and ortography. The nomenclature of the transfermium elements


Vissza Back