Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 6. szám, 1998. június

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Hliva Péter, Kapui Imre, Nagy Géza és Czakó Lajos: Amperometriás baktériumelektród ammóniumionkoncentráció mérésére

Braun Tibor és Rausch Henrik: Atommagvisszalökôdés kémiai hatásai fullerénmolekulákban és -molekulákon

Kovácsné Hadady Katalin: Ionpár-rétegkromatográfia OPLC-vel, I. Rétegelôkészítési módszerek

Takács József: Retenciós adatok elôre történô számításának egy új lehetôsége a gáz-folyadék-kromatográfiában. A Mázor-egyenlet

Kovácsné Hadady Katalin: Ionpár-rétegkromatográfia OPLC-vel, II. Az ionpárképzô adszorpciója és deszorpciója kromatografálás közben

Czira Gábor, Tamás József és Balogh Sándor: Adatok a 2-(acil)indán-1,3-dion-származékok szerkezetvizsgálatához. Tömegspektrometriás vizsgálatok

P. Hliva, I. Kapui, L. Czakó and G. Nagy: Amperometric bacterial electrode for the selective determination of ammonium ion concentration

T. Braun and H. Rausch: Chemical effects of nuclear recoil in and on fullerene cages

K. Kovács-Hadady: Ion-pair layer chromatography by means of OPLC, I. Methods for the preparation of layers

J. M. Takács: A new possibility of the precalculation of retention data in GLC. The Mázor equation

K. Kovács-Hadady: Ion-pair layer chromatography by means of OPLC, II. Adsorption and desorption of ion-pairing reagenst during chromatography

G. Czira, J. Tamás and S. Balogh: Mass spectrometric investigation of 2-(acyl)-indan-1,3-dione derivates


Vissza Back