Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 5. szám, 1998. május

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Várhelyi Csaba, Zsakó János és ifj. Várhelyi Csaba: A nitrito-kobalt-oximin-komplexek és a nitrit koordinációjának kérdései

Zsakó János és Várhelyi Csaba: A kobalt(III)-nitrito-dioximin-komplexek nitro-aqua ligandumcseréjének kinetikája vizes oldatokban

Kapui Imre, Nagy Géza, Csány Béla és Tóth Klára: Új típusú pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás mérôkészülék kifejlesztése és vizsgálata

Felhôsi Ilona, Ékes Renáta, Baradlai Pál, Bakó Imre, Varga Kálmán és Kálmán Erika: Az 1-hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav inhibitorhatásának tanulmányozása radioizotópos nyomjelzéssel, I.

Keglevich György, Novák Tibor, Tungler Antal és Tôke László: Foszfortartalmú heterociklusok gyûrûtranszformációi, XVI.

Cs. Várhelyi, J. Zsakó and Cs. Várhelyi jr.: Nitrito-cobalt(III)-complexes with a-dioximes and the problems of the coordination of the nitrite ligand

J. Zsakó and Cs. Várhelyi: Kinetics of the aquation of the nitro-bis-dioximine-cobalt(III)-complexes


I. Kapui, G. Nagy, B. Csány and K. Tóth: Development and investigation of a novel scanning electrochemical microscope


I. Felhôsi, R. Ékes, P. Baradlai, I. Bakó, K. Varga and E. Kálmán: Investigation of inhibition effects of 1-hydroxy-ethane-1,1-diphosphonic acid by radiotracer technique, I.

Gy. Keglevich, T. Novák, A. Tungler and L. Tôke: Ring transformation of phosphorus containing heterocycles, XVI.


Vissza Back