Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 4. szám, 1998. április

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Iring Rezsôné, Dobai Enikô, Nagy Péter és Tüdôs Ferenc: Poli(vinil-klorid) oxidációjának vizsgálata, I.

Lakatosné Szabó Julianna és Lakatos István: Nátrium-hidroxid hatása a kôolaj/víz rendszerek határfelületi reológiai sajátságaira

Hannus István, Kónya Zoltán, Kiricsi Imre és B. Nagy János: Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel, VIII.

Gáspár Attila, Posta József és Sógor Csilla: Cr(VI) szorpciós dúsítása és lángatomabszorpciós spektrometriás meghatározása nagynyomású mintabevitellel

Vincze László és Kemp Terence J.: A 2,4-diklór-fenol és a monoklór-ecetsav fotolebomlási sebességének függése a fényáramtól és a fényáramsûrûségtôl TiO2 jelenlétében


Bosnyák Gyöngyi és Vincze László: A transz-[Cr-ciklám(CN)2]ClO4 (ciklám =1,4,7,11-tetraaza-ciklotetradekán) komplex villanófény-vizsgálatai, I.

M. Iring, E. Dobai, P. Nagy and F. Tüdôs: Study of thermooxidative degradation of PVC, I.

J. Lakatos-Szabó and I. Lakatos: Effect of sodium hydroxide on interfacial rheological properties of oil/water systems


I. Hannus, Z. Kónya, I. Kiricsi and J. B. Nagy: Reactions of zeolits with volatile halides, VIII.


A. Gáspár, J. Posta and Cs. Sógor: Sorption preconcentration and flame atomic absorption spectrometric determination of Cr(VI) using hydraulic high pressure sample introduction

L. Vincze and T. J. Kemp: Light flux and light flux density dependence of the photomineralization rate of 2,4-dichlorophenol and chloroacetic acid in the presence of TiO2

Gy. Bosnyák and L. Vincze: Flash photolysis studies of the trans-[Cr-cyclam(CN)2]ClO4 (cyclam = 1,4,7,11-tetraazacyclo-tetradecane) complex, I.Vissza Back