Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 2. szám, 1998. február

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Bárány Sándor és Báder Enikô: Illitszuszpenzió flokkuláltatása kationos polielektrolitokkal

Grohmann Ferenc Levente és Csempesz Ferenc: DMPC-liposzómák stabilizálása neutrális polimerekkel

Németh Zoltán és Kolics Artúr: Új lehetôségek az in situ radioaktív nyomjelzéses ,,fólia''-módszer alkalmazásában

Gyurcsik Béla, Gajda Tamás, Jancsó Attila, Nagy László és Hendrik Lammers: Az N-(2-aminoetil)-D-galaktamin proton-, réz(II)-, nikkel(II)- és cink(II)-komplexeinek egyensúlyi és oldatszerkezeti vizsgálata

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hômérsékleten, XI. Cu/Cu(NO3)2 · H2O/Cu elektrokémiai termoelem vizsgálata

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hômérsékleten, XII. A hidrogénfejlôdés barrier nélküli mechanizmusa szilárd galliumelektródonS. Bárány and E. Báder: Flocculation of illite suspensions by cationic polyelectrolites

F. I. Grohmann and F. Csempesz: Stabilization of DMPC-liposomes by neutral polymers

Z. Németh and A. Kolics: New possibilities in the applications of the in situ radiotracer "thin foil'' method

B. Gyurcsik, T. Gajda, A. Jancsó, H. Lammers and L. Nagy: Equilibrium and solution structural study of the proton, copper(II), nickel(II) and zinc(II) complexes of N-(2-aminoethyl)-D-galactamine

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XI. A study on the Cu/Cu(NO3)2 · H2O/Cu electrochemical thermocouple

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XII. Barrierless mechanism of hydrogen evolution on solid Ga electrodesVissza Back