Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

104. évfolyam, 1. szám, 1998. január

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos LászlóTARTALOM


CONTENTS
Kónya Zoltán, Hannus István és Kiricsi Imre: Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel, VI.

Hannus István, Tasi Gyula, Kiricsi Imre és B. Nagy János: Zeolitok reakciója illékony, halogéntartalmú reagensekkel, VII.

Szakonyi Zsolt, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor és Sohár Pál: terc-Butil-ciklopentánnal kondenzált pirimidin-4-onok

Gunda Tamás: Kémiai rajzolóprogramok -- ISIS/Draw, ChemDraw és ChemWindow összevetéseZ. Kónya, I. Hannus and I. Kiricsi: Reactions of zeolites with volatile halides, VI. IR spectroscopic study of adsorption and reactions of methyl chloride on acidic, neutral and basic zeolites

I. Hannus, Gy. Tasi, I. Kiricsi and J. B. Nagy: Reactions of zeolites with volatile halides, VII. Investigation of the surface reactions of CCl4 studies by IR and MAS NMR spectroscopy

Z. Szakonyi, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis of terc-butyl-cyclopentane-fused pyrimidin-4-ones

T. A. Gunda: Chemical structure drawing programs. The comparison of ISIS/Draw, ChemDraw and ChemWindowVissza Back